Hlavní stránka
EU - personální zabezpečení PDF Tisk Email

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora - Základní škola

a Mateřská škola Mikulovice, okres Pardubice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002236

Výše podpory - 699 177 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2016

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2018

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora,

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků,

usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních

aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj

a budoucí směřování.

Vybrané aktivity :

Školní asistent - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta

základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší

podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při

spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou

spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků,

porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou,

pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi

při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy.

Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede

k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků.

Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky

vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj

pedagogických pracovníků.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti

doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného

a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk

provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných

Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk,

matematika a cizí jazyk.

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta

mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout

větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při

spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou

spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí,

porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi

mateřskou školou a rodinou, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí

v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností

při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích školy

nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi

při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných

návštěv (pro MŠ)

 

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce

při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností

mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Aktualizováno Pondělí, 31 Říjen 2016 13:27
 

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.