Hlavní stránka Aktuality Nove Zápis do ZŠ 2019
Zápis do ZŠ 2019 PDF Tisk Email
Středa, 27 Únor 2019 11:46

Abychom předešli dlouhému čekání, můžete si rezervovat den i čas zápisu na adrese

https://www.supersaas.cz/schedule/zsmikulovice/Zápis_do_ZŠ_Mikulovice_2019

Objednaní budou uspokojeni přednostně.

 

Termín zápisu:

Zápis do 1. třídy ZŠ Mikulovice proběhne ve dnech 3. a 4. dubna 2019 od 14,15 do 18,00 hodin.

Povinnost rodičů (zákonných zástupců) zapsat dítě do základní školy vychází ze zákona č. 561/2004 v platném znění § 36, odst. 4.

Povinná školní docházka začíná pro děti, které dovrší do 31. 8. 2019 věku 6 let.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte nejpozději v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

I v případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné se k zápisu dostavit.

Žádost o odklad obdržíte v den zápisu v ZŠ.

Registrační číslo:

Při zápisu každé dítě obdrží registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy (www.zs-mikulovice.cz), ve vývěsce OÚ a na přístupném místě budovy školy. Seznamy budou zveřejněny minimálně po dobu 15 dnů.

O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

S sebou:

Rodiče (zákonní zástupci) u zápisu předloží rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (doklad o trvalém bydlišti) a případně zdravotní průkaz dítěte (očkovací průkaz).


 

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.