Hlavní stránka Výše úplaty od 1. září 2019
Výše úplaty MŠ PDF Tisk Email

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020


Oznamujeme zákonným zástupcům dětí navštěvujících Mateřskou školu Mikulovice, že podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění je v Mateřské Mikulovice výše úplaty stanovena:

za celodenní docházku dítěte na 400,-  Kč měsíčně

Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2019.

Ostatní podmínky úplaty řeší směrnice č. 10/2017 - Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (www.zs-mikulovice.cz, Mateřská škola –dokumenty)..

Úplata za kalendářní měsíc je splatná  do  15.  dne příslušného kalendářního měsíce.

V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitel školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte (zákon 561/2004 Sb., § 35, odst. 1).

Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet Základní školy a Mateřské školy Mikulovice, okres Pardubice

číslo účtu: 10006 – 9701227524/0600

variabilní symbol: registrační číslo dítěte (např.: reg. č. ZMS 2/19 = var. symbol 219)

30. května 2019 Mgr. Martin Lukeš – ředitel školy

 

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.