Hlavní stránka Výše úplaty za ŠD od 1. září 2019
Výše úplaty ŠD PDF Tisk Email

 

Stanovení výše úplaty za školní družinu pro školní rok 2019/2020

Oznamujeme zákonným zástupcům dětí navštěvujících Základní školu Mikulovice, že podle ustanovení § 11 a § 14 vyhlášky 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je ve školní družině Základní školy Mikulovice výše úplaty stanovena:

na 150,-  Kč měsíčně

Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2019.

Ostatní podmínky úplaty řeší směrnice č. 11/2009 - Směrnice ke stanovení výše úplaty a o evidenci účastníků ve školní družině (www.zs-mikulovice.cz, Školní družina –dokumenty)

Úplata za kalendářní měsíc je splatná  ve třech splátkách.

1. do 30. září – za období září – prosinec 600 Kč

2. do 30. ledna – za období leden – březen 450 Kč

3. do 30. dubna – za období duben – červen 450 Kč

V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitel školy rozhodnout o ukončení docházky žáka do ŠD (zákon 561/2004 Sb., § 35, odst. 1).

Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu na účet Základní školy a Mateřské školy Mikulovice, okres Pardubice

číslo účtu: 10006 – 9701227524/0600

variabilní symbol: přidělené číslo

30. května 2019 Mgr. Martin Lukeš – ředitel školy

 

Aktualizováno Čtvrtek, 30 Květen 2019 06:41
 

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.