Hlavní stránka Aktuality
Aktuality
Výsledek zápisu do 1. třídy PDF Tisk Email
Pondělí, 10 Duben 2017 09:11

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Mikulovice, okres Pardubice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Mikulovice, okres Pardubice od školního roku 2017/2018

u dětí s těmito evidenčními čísly:

ZZS 2/17, ZZS 3/17, ZZS 4/17, ZZS 5/17, ZZS 6/17, ZZS 7/17,  ZZS 8/17

ZZS 10/17, 11/17, ZZS 12/17, ZZS 13/17, ZZS 14/17, ZZS 15/17, ZZS 16/17, ZZS 17/17,

ZZS 18/17, ZZS 19/17, ZZS 20/17, ZZS 21/17, ZZS 22/17, ZZS 23/17, ZZS 24/17

Odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, neboť správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní škole a Mateřské škole Mikulovice, okres Pardubice, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje.

Datum zveřejnění rozhodnutí 7. 4. 2017

 

Mikulovice 7. 4. 2017                                               Mgr Martin Lukeš – ředitel školy

 
Zápis do MŠ 2017 PDF Tisk Email
Pátek, 31 Březen 2017 08:25

Zápis do Mateřské školy Mikulovice

pro školní rok

2017 - 2018

V měsíci dubnu (nejpozději do 9. května) si rodiče (zákonní zástupci) mohou

vyzvednout v mateřské škole žádost o přijetí dítěte do MŠ (žádost o přijetí lze

také stáhnout z webových stránek školy –

http://www.zs-mikulovice.cz/dokumenty/ms/zadost_o_prijeti.doc

Vyplněnou žádost odevzdají v MŠ Mikulovice:

ve středu 10. května 2017 (v 9,00 – 10,30 nebo 15,00 – 16,30 hodin)

Při odevzdání přihlášky bude zákonným zástupcům sděleno registrační číslo

přihlášky.

Rozhodnutí o přijetí nebude zákonným zástupcům zasíláno, ale bude oznámeno

zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých dětí (registračních čísel přihlášek)

na přístupném místě v mateřské škole a na www stránkách školy.

Seznam bude zveřejněný nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín

zveřejnění je stanoven na pátek 19. května 2017.

O přijetí či nepřijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 sb.

Správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu ve škole.

Přijatým dětem však nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, rodiče

mohou požádat o jeho vydání v ředitelně školy. Zákonným zástupcům nepřijatých

dětí bude rozhodnutí o nepřijetí doručeno nebo si ho vyzvednou v ředitelně

školy (novela školského zákona č. 561/2004 Sb.).

Přijímací řízení proběhne v zákonné lhůtě na základě stanovených kritérii.

Kritéria pro přijetí do MŠ naleznete na internetových stránkách školy

 

(www.zs-mikulovice.cz)

Výsledek zápisu do MŠ pro školní rok 2017/2018

Seznam registračních čísel přijatých dětí:

ZMS 2/17

ZMS 3/17

ZMS 5/17

ZMS 6/17

ZMS 8/17

ZMS 9/17

ZMS 10/17

ZMS 12/17

ZMS 13/17

ZMS 14/17

ZMS 15/17

ZMS 16/17

ZMS 18/17

ZMS 20/17

ZMS 22/17

ZMS 23/17


Aktualizováno Pátek, 19 Květen 2017 09:00
 
zápis do ZŠ - nové! PDF Tisk Email
Čtvrtek, 16 Březen 2017 09:18

 

Abychom omezili dobu čekání, můžete se objednat na určitý čas přes odkaz http://zs-mikulovice.reservando.cz/.

Objednaní budou vyvoláni v zamluvený čas, ostatní budou muset počkat.

 

Termín zápisu:

Zápis do 1. třídy ZŠ Mikulovice proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2018 od 14,00 do 18,00 hodin.

Povinnost rodičů (zákonných zástupců) zapsat dítě do základní školy vychází ze zákona č. 561/2004 v platném znění § 36, odst. 4.

Povinná školní docházka začíná pro děti, které dovrší do 31. 8. 2018 věku 6 let.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte nejpozději v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(žádost je ke stažení na www.zs-mikulovice.cz - základní škola - dokumenty školy nebo ji obdrží zájemce ve škole v den zápisu)

http://zs-mikulovice.cz/dokumenty/zs/zadost_o_odklad_ZS.doc

I v případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné se k zápisu dostavit.

Registrační číslo:

Při zápisu každé dítě obdrží registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy (www.zs-mikulovice.cz), ve vývěsce OÚ a na přístupném místě budovy školy. Seznamy budou zveřejněny minimálně po dobu 15 dnů.

O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

S sebou:

Rodiče (zákonní zástupci) u zápisu předloží rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (doklad o trvalém bydlišti) a případně zdravotní průkaz dítěte (očkovací průkaz).

 

Aktualizováno Pondělí, 12 Březen 2018 11:29
 
Dotazníky 2017 - vyhodnocení PDF Tisk Email
Čtvrtek, 23 Březen 2017 00:00

Vážení rodiče,

tento rok bylo provedeno dotazníkové šetření, ve kterém jste mohli vyjádřit své názory na školu. Dokumenty s výsledky šetření můžete najít v sekcích:

Základní škola - Dokumenty nebo na tomto odkazu

Mateřská škola - dotazník on-line vyplnilo pouze 6 respondentů. Výsledek tedy není relevantní a pro zpětnou vazbu využijeme opět dotazníky v papírové formě.

Aktualizováno Neděle, 26 Březen 2017 19:00
 
ples školy 2017 - výsledek PDF Tisk Email
Pondělí, 30 Leden 2017 13:50

V pátek 17. března 2017 od 19,00 hodin se v OD Ostřešany se uskutečnil ples ZŠ Mikulovice a ZŠ Ostřešany.

K poslechu a tanci zahráli:

H.A.M Chrudim

Jazz band Jindřicha Pavlíka

Výsledek: Do pokladny SRDPŠ přibylo 12 342 Kč.

Děkujeme všem, kteří se plesu zúčastnili a všem, kteří přispěli cenou do tomboly. Z výtěžku akce budou hrazeny akce žáků ZŠ Mikulovice.

Aktualizováno Středa, 22 Březen 2017 12:13
 
« ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec »

Strana 6 z 9

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.