Hlavní stránka Aktuality
Aktuality
ples školy PDF Tisk Email
Úterý, 27 Březen 2018 11:35

Děkujeme všem, kteří se školního plesu zúčastnili nebo přispěli cenou do tomboly. Díky nim přibylo do pokladny SRDPŠ 5 235 Kč

 
Zápis do ZŠ - nové!! PDF Tisk Email
Úterý, 06 Březen 2018 13:53

Abychom šetřili Váš čas, připravili jsme pro Vás možnost objednání se na určitou hodinu a to přes odkaz

http://zs-mikulovice.reservando.cz/.

Objednaní budou uspokojeni přednostně!


Termín zápisu:

Zápis do 1. třídy ZŠ Mikulovice proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2018 od 14,00 do 18,00 hodin.

Povinnost rodičů (zákonných zástupců) zapsat dítě do základní školy vychází ze zákona č. 561/2004 v platném znění § 36, odst. 4.

Povinná školní docházka začíná pro děti, které dovrší do 31. 8. 2018 věku 6 let.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte nejpozději v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(žádost je ke stažení na www.zs-mikulovice.cz - základní škola - dokumenty školy nebo ji obdrží zájemce ve škole v den zápisu)

http://zs-mikulovice.cz/dokumenty/zs/zadost_o_odklad_ZS.doc

I v případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné se k zápisu dostavit.

Registrační číslo:

Při zápisu každé dítě obdrží registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy (www.zs-mikulovice.cz), ve vývěsce OÚ a na přístupném místě budovy školy. Seznamy budou zveřejněny minimálně po dobu 15 dnů.

O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

S sebou:

Rodiče (zákonní zástupci) u zápisu předloží rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (doklad o trvalém bydlišti) a případně zdravotní průkaz dítěte (očkovací průkaz).

 

Aktualizováno Pondělí, 12 Březen 2018 11:31
 
dotazníky ZŠ PDF Tisk Email
Pondělí, 05 Březen 2018 13:55

Žáci ZŠ dostali v pátek 2. 3. dotazníky, v kterých se zákonní zástupci mohou vyjádřit k chodu školy. Dotazníky jsou anonymní, žáci je mohou vkládat do bedny umístěné na chodbě v 1. patře školy. Není povinností dotazníky vyplňovat, nicméně budeme rádi, když se nám jich vrátí co největší počet, abychom měli relevantní zpětnou vazbu. Proto prosíme o jejich vyplnění. Pro podrobnější zpracování nezapomeňte zakroužkovat, kolikátý rok chodí Vaše dítě do školy. Pokud by dítě dotazník nedoneslo, třídní učitelka nebo ředitel mu vydá nový.

Děti MŠ dostanou dotazníky po jarních prázdninách.

Aktualizováno Pondělí, 05 Březen 2018 14:04
 
Zápis do MŠ PDF Tisk Email
Úterý, 06 Březen 2018 09:09

Zákonní zástupci si vyzvednou žádost o přijetí v MŠ (ke stažení je také na stránkách školy www.zs-mikulovice.cz - mateřská škola - dokumenty Mateřská škola - žádost o přijetí).

Řádně vyplněnou přihlášku (včetně potvrzení od lékaře) odevzdají v MŠ ve čtvrtek 10. května v době od 10,00 do 11,00 nebo 15,00 - 16,30 hodin.

U zápisu dostanou registrační číslo žádosti. O výsledku zápisu budou informováni na stránkách školy (www.zs-mikulovice.cz), ve vývěsce OÚ a na vstupních dveří do budovy MŠ.

 
Cvičení v ZŠ PDF Tisk Email
Čtvrtek, 08 Únor 2018 13:33

Aktualizováno Pondělí, 05 Březen 2018 14:03
 
« ZačátekPředchozí12345678DalšíKonec »

Strana 2 z 8

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.