Školní jídelna Tisk

Pracovníci školní jídelny

Vedoucí školní jídelny

Radoslava Broulíková

Hlavní kuchařka

Jitka Jirásková

Kuchařka

Markéta Vohralíková

Pomocná kuchařka

Romana Dolejšová

 

Školní jídelna je zřízena pro žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Mikulovice.

Zákonní zástupci mohou obědy odhlašovat nejpozději do 7,30 hod. ráno na tel. 466 636 811
Pokud není oběd odhlášen v daném termínu, bez náhrady propadá. 
Přihlášení nového strávníka prosíme oznámit nejpozději týden před koncem měsíce.
V dopoledních hodinách i v průběhu pobytu ve školní družině je pro děti zajištěn pitný režim. 
Příspěvek na pitný režim: 60,- Kč za pololetí.


Placení obědů:


Vážení rodiče, 
peníze za obědy zasílejte trvalým příkazem vždy do 20. dne v měsíci zálohově na další měsíc. První platba – 20.8. Poslední platba – 20.5. 

Číslo účtu: 215652671/0600
Var. symbol: každé dítě má přidělený vlastní VS. Ten Vám sdělí vedoucí ŠJ.   
Konstantní symbol: 308 
Specifický symbol: 809 
Vyúčtování proběhne v lednu a srpnu.

 

Ceny stravného za jeden měsíc

Mateřská škola

Částky:

polodenně

celodenně

1.

3 – 6 let

530,-

650,-

2.

7 let (odklad)

600,-

750,-

Jestliže dítě dosáhne ve školním roce (od 1. září do 31. srpna) věku tří let = celý školní rok platba 1. Jestliže dítě dosáhne ve školním roce věku 7 let - celý školní rok platba 2.


Základní škola

Částky:

1-3 dny v týdnu

4-5 dní v týdnu

1.

7 – 10 let

300,-

480,-

2.

11 – 14 let

330,-

530,-

Jestliže žák dosáhne ve školním roce (od 1. září do 31. srpna) věku sedmi let – celý školní rok platba 1. Jestliže žák dosáhne ve školním roce věku 11 let - celý školní rok platba 2.

 

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Leden 2020 12:24